prirūgštėti

prirūgštėti
prirūgštė́ti intr. rūgštu pasidaryti: Prirūgštė́s liuob burna, vemsu Krš. \ rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aprūgštėti — intr. pradėti rūgti: Aprūgštėjęs pienas – nebalink Klt. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parūgštėti — 1. intr. pasidaryti rūgščiam, rūgštesniam: Palauk, iki rūgštynės parūgštė̃s Mrj. Po dviejų parų degtienė nuo plutos parūgštėja, nuo garstyčių įgauna aštrų skonį M.Katk. 2. refl. atrodyti rūgščiam: Seniui tie obuoliai nepatiko, matyt, jam per daug …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgštėti — rūgštėti, ėja (rū̃gšti), ėjo intr. 1. DŽ, NdŽ darytis rūgščiam. 2. impers. darytis rūgštumui: Jau mun pilviukas nesveikas, ka rūgštė[ja] burno[je] Krš. Labai gerklėj rūgštėjo, tai norėjos kai ko saldaus užvalgyt Sb. rūgštėti; aprūgštėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surūgštėti — intr. pasidaryti rūgščiam: Į kopūstus prisitrupinau duonos, tai kad surūgštėjo! Pc. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrūgštėti — intr. užrūgti: Įdėk lapų, kad barščiai užrūgštėtų Trs. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”